התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים ב - פרק יב -

פסוק יג

שיתוף
ויתחזק המלך רחבעם, בירושלים--וימלוך:  כי בן-ארבעים ואחת שנה רחבעם במולכו ושבע עשרה שנה מלך בירושלים, העיר אשר-בחר יהוה לשום את-שמו שם מכול שבטי ישראל, ושם אימו, נעמה העמונית.