התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים ב - פרק יג -

פסוק יא

שיתוף
ומקטירים ליהוה עולות בבוקר-בבוקר ובערב-בערב וקטורת-סמים ומערכת לחם על-השולחן הטהור, ומנורת הזהב ונרותיה לבער בערב בערב--כי-שומרים אנחנו, את-משמרת יהוה אלוהינו; ואתם, עזבתם אותו.