התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים ב - פרק יג -

פסוק כב

שיתוף
ויתר דברי אבייה, ודרכיו ודבריו--כתובים, במדרש הנביא עידוא. 

חובתך לכבד כל בריאה אלה אם לא מכבדת אותך,כי כל דבר הנמצא סביבך נחוץ לעולם כפי שאתה נחוץ לו,ואם האל שם דבר בדרכך הרי הוא חלק בלתי נפרד ממנה.