התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים ב - פרק טו -

פסוק ח

שיתוף
וכשמוע אסא הדברים האלה, והנבואה עודד הנביא, התחזק ויעבר השיקוצים מכל-ארץ יהודה ובנימין, ומן-הערים אשר לכד מהר אפריים; ויחדש, את-מזבח יהוה, אשר, לפני אולם יהוה.