התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים ב - פרק יח -

פסוק יט

שיתוף
ויאמר יהוה, מי יפתה את-אחאב מלך-ישראל, ויעל, וייפול ברמות גלעד; ויאמר--זה אומר ככה, וזה אומר ככה.