התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים ב - פרק יט -

פסוק י

שיתוף
וכל-ריב אשר-יבוא עליכם מאחיכם היושבים בעריהם, בין-דם לדם בין-תורה למצוה לחוקים ולמשפטים, והזהרתם אותם, ולא יאשמו ליהוה והיה-קצף עליכם ועל-אחיכם:  כה תעשון, ולא תאשמו.