התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק א -

פסוק ד

שיתוף
ילדים אשר אין-בהם כל-מום וטובי מראה ומשכילים בכל-חכמה, ויודעי דעת ומביני מדע, ואשר כוח בהם, לעמוד בהיכל המלך; וללמדם ספר, ולשון כשדים. 

ילים זה שמחה