התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק א -

פסוק ה

שיתוף
וימן להם המלך דבר-יום ביומו, מפת-בג המלך ומיין משתיו, ולגדלם, שנים שלוש; ומקצתם--יעמדו, לפני המלך.