התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק א -

פסוק י

שיתוף
ויאמר שר הסריסים, לדנייאל--ירא אני את-אדוני המלך, אשר מינה את-מאכלכם ואת-משתיכם:  אשר למה יראה את-פניכם זועפים, מן-הילדים אשר כגילכם, וחייבתם את-ראשי, למלך.