התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק א -

פסוק יא

שיתוף
ויאמר דנייאל, אל-המלצר--אשר מינה, שר הסריסים, על-דנייאל חנניה, מישאל ועזריה. 

דניאל מדבר אל המלצר