התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ב -

פסוק ב

שיתוף
ויאמר המלך לקרוא לחרטומים ולאשפים, ולמכשפים ולכשדים, להגיד למלך, חלומותיו; ויבואו, ויעמדו לפני המלך.