התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ג -

פסוק ו

שיתוף
ומן-די-לא ייפיל, ויסגוד--בה-שעתא יתרמי, לגוא-אתון נורא יקידתא.