התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ג -

פסוק כד

שיתוף
אדיין נבוכדנאצר מלכא, תווה וקם בהתבהלה; עני ואמר להדברוהי, הלוא גוברין תלתה רמינא לגוא-נורא מכפתין, עניין ואמרין למלכא, יציבא מלכא.