התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ד -

פסוק טו

שיתוף
דנה חלמא חזית, אנה מלכא נבוכדנאצר; ואנת בלטשאצר פשרי אמר, כל-קוביל די כל-חכימי מלכותי לא-יכלין פשרא להודעותני, ואנת כהיל, די רוח-אלהין קדישין בך.