התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ו -

פסוק יא

שיתוף
ודנייאל כדי ידע די-רשים כתבא, על לביתיה, וכווין פתיחן ליה בעיליתיה, נגד ירושלם; וזמנין תלתה ביומא הוא בריך על-ברכוהי, ומצלי ומודי קודם אלהיה, כל-קוביל די-הוה עביד, מן-קדמת דנה.