התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ח -

פסוק ז

שיתוף
וראיתיו מגיע אצל האיל, ויתמרמר אליו ויך את-האיל וישבר את-שתי קרניו, ולא-היה כוח באיל, לעמוד לפניו; וישליכהו ארצה וירמסהו, ולא-היה מציל לאיל מידו.