התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ט -

פסוק כד

שיתוף
שבועים שבעים נחתך על-עמך ועל-עיר קודשך, לכלא הפשע ולהתם חטאת ולכפר עוון, ולהביא, צדק עולמים; ולחתום חזון ונביא, ולמשוח קודש קודשים.