התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק יא -

פסוק ו

שיתוף
ולקץ שנים, יתחברו, ובת מלך-הנגב תבוא אל-מלך הצפון, לעשות מישרים; ולא-תעצור כוח הזרוע, ולא יעמוד וזרועו, ותינתן היא ומביאיה והיולדה, ומחזיקה בעיתים.