התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק יא -

פסוק כד

שיתוף
בשלווה ובמשמני מדינה, יבוא, ועשה אשר לא-עשו אבותיו ואבות אבותיו, ביזה ושלל ורכוש להם יבזור; ועל מבצרים יחשב מחשבותיו, ועד-עת.