התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק יב -

פסוק יב

שיתוף
אשרי המחכה, ויגיע:  לימים--אלף, שלוש מאות שלושים וחמישה.