התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק א -

פסוק א

שיתוף
אלה הדברים, אשר דיבר משה אל-כל-ישראל, בעבר, הירדן:  במדבר בערבה מול סוף בין-פארן ובין-תופל, ולבן וחצרות--ודי זהב. 

tyrtyrty