התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק א -

פסוק ב

שיתוף
אחד עשר יום מחורב, דרך הר-שעיר, עד, קדש ברנע. 

luipuoiuoi