התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק א -

פסוק ד

שיתוף
אחרי הכותו, את סיחון מלך האמורי, אשר יושב, בחשבון--ואת, עוג מלך הבשן, אשר-יושב בעשתרות, באדרעי. 

gdxfgdfg