התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק א -

פסוק ח

שיתוף
ראה נתתי לפניכם, את-הארץ; בואו, ורשו את-הארץ, אשר נשבע יהוה לאבותיכם לאברהם ליצחק וליעקוב לתת להם, ולזרעם אחריהם. 

ה קורא להם לקחת את הארץ הזאת ומעניק להם אותה ואפילו משכנע אותם לקחת אותה