התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק א -

פסוק ט

שיתוף
ואומר אליכם, בעת ההיא לאמור:  לא-אוכל לבדי, שאת אתכם. 

חשוב מאוד