התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק א -

פסוק יא

שיתוף
יהוה אלוהי אבותיכם, יוסף עליכם ככם--אלף פעמים; ויברך אתכם, כאשר דיבר לכם. 

פסוק המדגיש את דאגת האל לעם ישראל.