התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק א -

פסוק יב

שיתוף
איכה אשא, לבדי, טורחכם ומשאכם, וריבכם.