התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק א -

פסוק יג

שיתוף
הבו לכם אנשים חכמים ונבונים, וידועים--לשבטיכם; ואשימם, בראשיכם. 

אין כמו אנשים חכמים