התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק א -

פסוק יד

שיתוף
ותענו, אותי; ותאמרו, טוב-הדבר אשר-דיברת לעשות. 

talk the talk and do