התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק א -

פסוק טו

שיתוף
ואקח את-ראשי שבטיכם, אנשים חכמים וידועים, ואתן אותם ראשים, עליכם:  שרי אלפים ושרי מאות, ושרי חמישים ושרי עשרות, ושוטרים, לשבטיכם.