התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק א -

פסוק יח

שיתוף
ואצווה אתכם, בעת ההיא, את כל-הדברים, אשר תעשון. 

מצוות תעשה