התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק א -

פסוק יט

שיתוף
וניסע מחורב, ונלך את כל-המדבר הגדול והנורא ההוא אשר ראיתם דרך הר האמורי, כאשר ציווה יהוה אלוהינו, אותנו; ונבוא, עד קדש ברנע. 

בחרנו בפסוק זה כי מה שה' מצווה צריך לעשות