התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק א -

פסוק כ

שיתוף
ואומר, אליכם:  באתם עד-הר האמורי, אשר-יהוה אלוהינו נותן לנו. 

פסוק עם משמעות פילוסופית עמוקה