התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק א -

פסוק כא

שיתוף
ראה נתן יהוה אלוהיך, לפניך--את-הארץ:  עלה רש, כאשר דיבר יהוה אלוהי אבותיך לך--אל-תירא, ואל-תיחת.