התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק א -

פסוק כב

שיתוף
ותקרבון אליי, כולכם, ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו, ויחפרו-לנו את-הארץ; וישיבו אותנו, דבר--את-הדרך אשר נעלה-בה, ואת הערים אשר נבוא אליהן. 

פסוק מאד חשוב בספר, יש לקרוא אותו מספר פעמים כדי להבין המשמעות