התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק א -

פסוק כג

שיתוף
וייטב בעיניי, הדבר; ואקח מכם שנים עשר אנשים, איש אחד לשבט. 

למה רק 12 ?