התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק א -

פסוק כד

שיתוף
ויפנו ויעלו ההרה, ויבואו עד-נחל אשכול; וירגלו, אותה.