התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק א -

פסוק כה

שיתוף
ויקחו בידם מפרי הארץ, ויורידו אלינו; וישיבו אותנו דבר, ויאמרו, טובה הארץ, אשר-יהוה אלוהינו נותן לנו.