התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק א -

פסוק כז

שיתוף
ותירגנו באוהליכם, ותאמרו, בשנאת יהוה אותנו, הוציאנו מארץ מצריים--לתת אותנו ביד האמורי, להשמידנו. 

הוציאו אותנו מהאוהלים למעברה ואכר כך העבירו אותנו לבתים כדי לישמור עלינו