התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק א -

פסוק כח

שיתוף
אנה אנחנו עולים, אחינו המסו את-לבבנו לאמור עם גדול ורם ממנו, ערים גדולות ובצורות, בשמיים; וגם-בני ענקים, ראינו שם. 

לפעמים אחנו/רוחות זרות הם אל שממיסות את לבבנו ולא נותנים לנו להתקדם הלאה, אל לנו לראות ברע אלא בטוב בלי המסת הלב .