התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק א -

פסוק כט

שיתוף
ואומר, אליכם:  לא-תערצון ולא-תיראון, מהם. 

אני אומר לכם : לא תעצרו ולא תיראו מהם