התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק א -

פסוק ל

שיתוף
יהוה אלוהיכם ההולך לפניכם, הוא יילחם לכם:  ככול אשר עשה איתכם, במצריים--לעיניכם. 

ttt