התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק א -

פסוק לא

שיתוף
ובמדבר, אשר ראית, אשר נשאך יהוה אלוהיך, כאשר יישא-איש את-בנו--בכל-הדרך אשר הלכתם, עד-בואכם עד-המקום הזה.