התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק א -

פסוק לב

שיתוף
ובדבר, הזה--אינכם, מאמינים, ביהוה, אלוהיכם. 

ggg