התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק א -

פסוק לג

שיתוף
ההולך לפניכם בדרך, לתור לכם מקום--לחנותכם:  באש לילה, לראותכם בדרך אשר תלכו-בה, ובענן, יומם.