התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק א -

פסוק לד

שיתוף
וישמע יהוה, את-קול דבריכם; ויקצוף, ויישבע לאמור. 

aaa