התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק א -

פסוק לה

שיתוף
אם-יראה איש באנשים האלה, הדור הרע הזה--את, הארץ הטובה, אשר נשבעתי, לתת לאבותיכם. 

frsdrgdf