התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק א -

פסוק לט

שיתוף
וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה, ובניכם אשר לא-ידעו היום טוב ורע--המה, יבואו שמה; ולהם אתננה, והם יירשוה.