התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק א -

פסוק מ

שיתוף
ואתם, פנו לכם; וסעו המדברה, דרך ים-סוף.