התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק א -

פסוק מא

שיתוף
ותענו ותאמרו אליי, חטאנו ליהוה--אנחנו נעלה ונלחמנו, ככול אשר-ציוונו יהוה אלוהינו; ותחגרו, איש את-כלי מלחמתו, ותהינו, לעלות ההרה.